Aquest mes d’octubre començaran al Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa dos nous cursos de preparació de les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior. Aquesta formació ofereix a joves i adults una segona oportunitat per reincorporar-se a l’itinerari acadèmic i accedir a aquests cicles que permeten formar-se en diferents professions, augmentant així les seves opcions d’ocupabilitat.

Els dos cursos els organitza l’Ajuntament de Masquefa, en el marc de la Xarxa Transició Escola Treball (TET) Anoia Sud, i estan subvencionats per la Diputació de Barcelona, de manera que tenen un preu molt econòmic per als alumnes. La quota del curs de preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà és de 50 euros, i la del curs d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior de 75 euros.

Les inscripcions s’han de fer aquest mateix mes de setembre. En tots dos cursos les places són limitades (25 alumnes).

Curs de preparació de la prova d’accés a CF de Grau Mitjà

● Requisits per accedir al curs
Poden accedir-hi les persones que no disposen del Graduat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que tenen 17 anys complerts o que els compleixin durant l’any de la realització de la prova (2015).

● Dates, horari i lloc
El curs s’impartirà al CTC de Masquefa (avinguda Catalunya, 60), de l’1 d’octubre de 2014 al 30 d’abril de 2015. Dilluns i dimecres de 9.30h a 13.30h, i dimarts i dijous de 10h a 14.30h.

● Dates d’inscripció
Del 15 al 18 de setembre, ambdós inclosos.

● Procés d’inscripció
Consisteix en la presentació de la sol·licitud d’inscripció en el termini establert, i una entrevista personal obligatòria. (En el cas dels menors de 18 anys, en l’entrevista hi ha d’assistir també la família).

Les inscripcions es poden fer presencialment al CTC de Masquefa, de 10h a 13h, a la recepció del viver d’empreses. Cal aportar original i fotocòpia del DNI, i foto carnet. Presentada la sol·licitud d’inscripció i la documentació requerida, es donarà hora per l’entrevista personal.

Les inscripcions també es poden fer online a www.ctc.masquefa.cat/formacio. Un cop realitzada la sol·licitud d’inscripció, es rebrà una trucada telefònica per comunicar el dia i l’hora de l’entrevista. El dia de l’entrevista s’haurà d’aportar l’original i fotocòpia del DNI, i una foto carnet.

El 22 de setembre, a la recepció del viver, es podrà consultar els admesos i els exclosos. Els alumnes admesos rebran un correu electrònic perquè facin efectiu el pagament de la quota del curs (50€) abans del 26 de setembre. El no pagament de la quota serà motiu de baixa. Un cop començat el curs no es retornarà l’import abonat. La baixa voluntària del curs s’ha de comunicar per escrit a qualsevol de les dependències municipals.

● Altres requisits
Per iniciar el curs serà obligatori comprar el dossier de temari i activitats al Masquef@ula, i assistir a la reunió de presentació del curs el dia 30 de setembre a les 10h al CTC. (En el cas dels menors de 18 anys, també haurà d’assistir la família).

Curs de preparació de la prova d’accés a CF de Grau Superior

● Requisits per accedir al curs
Tenir 18 anys, si es té el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família o grup d’itineraris del CFGS que es vol fer, o tenir 19 anys o més (o fer-los durant l’any en que es fan les proves).

● Dates, horari i lloc
El curs s’impartirà al CTC de Masquefa (avinguda Catalunya, 60), de l’1 d’octubre de 2014 al 30 d’abril de 2015. De dilluns a dijous de 15.30h a 19.45h.

● Dates d’inscripció
Del 22 al 25 de setembre, ambdós inclosos

● Procés d’inscripció
Consisteix en la presentació de la sol·licitud d’inscripció en el termini establert i una entrevista personal obligatòria.

Les inscripcions es poden fer presencialment al CTC, de 10h a 13h, a la recepció del viver. Cal aportar original i fotocòpia del DNI, i una foto carnet. Presentada la sol·licitud d’inscripció i la documentació requerida, es donarà hora per l’entrevista personal.

Les inscripcions també es poden fer online a www.ctc.masquefa.cat/formacio. Un cop realitzada la sol·licitud d’inscripció, es rebrà una trucada telefònica per comunicar el dia i l’hora de l’entrevista. El dia de l’entrevista s’haurà d’aportar original i fotocòpia del DNI, i una foto carnet.

El 29 de setembre, a la recepció del viver, es podrà consultar els admesos i els exclosos. Els alumnes admesos rebran un correu electrònic per tal que facin efectiu el pagament de la quota del curs (75€) abans del seu inici. El no pagament de la quota serà motiu de baixa. Un cop començat el curs no es retornarà l’import abonat. La baixa voluntària del curs s’ha de comunicar per escrit a qualsevol de les dependències municipals.

● Altres requisits
Per iniciar el curs serà obligatori comprar el dossier de temari i activitats al Masquef@ula, i assistir a la reunió de presentació del curs el dia 30 de setembre de 15.30h al CTC.