Fins al 8 de setembre es poden fer les inscripcions al servei de reforç escolar i tècniques d’estudi. Es tracta d’un servei de l’Ajuntament adreçat a alumnes que cursen l’ESO, per ajudar-los a millorar el rendiment a l’institut, i també als estudiants que preparen la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 
Les inscripcions s’han de fer a la recepció de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33). Cal portar una fotografia de carnet, una fotocòpia del DNI de l’alumne i de la llibreta del banc, i omplir la butlleta d’inscripció amb les dades de l’estudiant i la signatura del pare, mare o tutor legal.
 
26 euros mensuals
El preu del servei de reforç escolar i tècniques d’estudi és de 26 euros mensuals, tant per als alumnes que cursen l’ESO com per als que preparen la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. El pagament es fa trimestralment (octubre, gener i abril). Les places són limitades.
 
Horaris
1r i 2n d’ESO
Grup A
Dilluns, de 17.30h a 19h
Dimecres, de 16h a 17.30h
Grup B
Dilluns, de 19h a 20.30h
Dimecres, de 17.30h a 19h
 
3r i 4t d’ESO
Grup A
Dimarts i dijous, de 17.30h a 19h
 
Grup B
Dimarts i dijous, de 19h a 20.30h
 
Cicles Formatius de Grau Mitjà
Dimecres (de 19h a 20.30h) i divendres (de 17h a 18.30h)