Del 23 de juliol al 12 de setembre es poden fer les inscripcions als cursos d’alfabetització i neolectors, organitzats per l’Ajuntament. Per a formalitzar les inscripcions o per ampliar la informació podeu adreçar-vos a l’Àrea de Serveis Personals, al C/ Crehueta, 33 (93 772 68 93). Aquests cursos començaran el 15 de setembre.
El curs d’alfabetització s’adreça a persones adultes que no saben llegir ni escriure, amb l’objectiu que puguin adquirir les nocions bàsiques de lectura i escriptura.
El curs de neolectors s’adreça a persones adultes que poden llegir i escriure, però que ho fan amb dificultat L’objectiu és que els alumnes assoleixin un coneixement més profund de la gramàtica i una major eficàcia lectora.
 
Horaris
Curs d’alfabetització
Dilluns i dimecres, de 18h a 19.30h
Al CEIP El Turó
 
Curs de neolectors
Dimarts i dijous, de 18.15h a 19.45h
Al CEIP El Turó