Els formularis es poden recollir a la Torre dels Lleons i les peticions s’han de presentar fins al 19 d’agost.

L’Ajuntament informa que ja s’ha obert el termini per presentar les sol·licituds per a la prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA).

Aquests ajuts econòmics estan convocats anualment pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i tenen per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari de sol·licitud que es pot obtenir a la Torre dels Lleons (c/ Crehueta, 33), a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o a través d’Internet, accedint al web del Departament.

El termini per a la presentació dels formularis finalitza el 19 d’agost de 2019.