Les millores tècniques que l’Ajuntament ha fet a la xarxa wifi municipal Masquefa Sense Fils han permès donar una ràpida resposta a les persones que es trobaven en llista d’espera i donar-les d’alta d’aquest servei. L’empresa municipal Masquefa Impulsa va ampliar fa unes setmanes la velocitat i la capacitat de la xarxa wifi, i això ha fet possible poder donar les noves altes (fins a 700) garantint al mateix temps el funcionament òptim de Masquefa Sense Fils als usuaris ja subscrits. En l’actualitat s’està treballant per atendre 28 peticions d’alta formulades els darrers dies. L’objectiu és que totes les sol·licituds que es rebin puguin ser resoltes en el termini màxim d’un mes.

Diferents productes segons les necessitats
Amb la xarxa wifi Masquefa Sense Fils l’Ajuntament vol fomentar l’ús de les noves tecnologies i posar Internet a l’abast de tothom, contribuint així a eliminar el que es coneix com la fractura digital.

Masquefa Sense Fils permet als vilatans, les comunitats de veïns, les empreses i els emprenedors connectar-se a Internet i gaudir d’altres serveis ja sigui des de l’ordinador de casa o des de qualsevol punt de l’exterior amb el portàtil, el telèfon mòbil o la PDA.

Masquefa Sense Fils posa a l’abast dels usuaris 5 productes diferents a preus realment assequibles i amb un servei de proximitat, d’acord amb les necessitats dels vilatans, les comunitats de veïns, els emprenedors i les empreses.

D’altra banda, la voluntat de l’Ajuntament és incorporar nous serveis i prestacions a la xarxa. Actualment s’estan duent a terme proves pilot per poder incorporar en el futur la telefonia de veu IP, un sistema de telefonia per Internet que comporta importants descomptes en la factura respecte a la telefonia convencional, i que permetrà mantenir els números 93 772 i poder aglutinar en un únic proveïdor els 2 serveis (telèfon fix i Internet).