Ja es pot consultar i descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat), a l’apartat de destacats, la nova Guia d’oferta formativa per a persones adultes. La publicació recull tota la formació per a adults que han organitzat l’Ajuntament i les entitats per als mesos de febrer, març i abril, gairebé una cinquantena de cursos, tallers, xerrades, sortides i altres activitats. La guia també es pot consultar en format paper al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60) i a l’Ajuntament (C/ Major, 93).

Formació per a l’ocupació
Per als mesos de febrer, març i abril l’Ajuntament i les entitats han organitzat una àmplia oferta formativa adreçada a persones adultes en diversos àmbits com ara les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, les llengües, coneixements de base i accessos al sistema educatiu, l’expressió artística i l’esport.

A més, l’oferta formativa posa l’accent en la formació per a l’ocupació, amb diversos cursos i tallers de recerca de feina. De fet, l’Ajuntament ha potenciat els cursos que ajuden a millorar les capacitats professionals dels alumnes i, d’aquesta manera, contribueixen a preparar-los per trobar feina o per millorar el lloc de treball actual.

Novetats
L’oferta de cursos manté la formació que ja ha obtingut una bona acceptació en les edicions precedents i alhora incorpora algunes novetats destacades, com per exemple un curs de defensa personal adreçat a dones.

Part dels cursos són semipresencials, ja que incorporen un campus virtual que permet als alumnes interactuar amb els professors des del seu ordinador, ja sigui des de casa o des de qualsevol punt amb connexió a Internet. En aquest campus virtual els alumnes poden descarregar-se material didàctic, penjar els exercicis i treballs, participar en fòrums o fer consultes als professors. Amb els cursos semipresencials es vol facilitar l’accés a la formació a les persones que tenen dificultats de disponibilitat per personar-se a totes les classes.

D’altra banda cal destacar que en la gran majoria de cursos les inscripcions es poden fer on line, mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat).