A partir del 2 de novembre els masquefins i masquefines podran sol•licitar o renovar el certificat digital idCAT al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60 – 93 772 78 28).

L’idCAT és la identitat digital dels ciutadans, un identificador digital que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans. Amb aquest certificat digital es poden fer més d’un centenar de tràmits i gestions davant les administracions amb tota la seguretat jurídica i tècnica.

L’idCAt es pot sol•licitar mitjançant la pàgina web www.idcat.net. Un cop feta la petició el sol•licitant ha de personar-se al Centre Tecnològic Comunitari amb el formulari i també la fotocòpia del DNI compulsada perquè li sigui validada la sol•licitud. L’horari d’atenció al públic per a aquest servei és dimarts i dimecres, de 10h a 13h i de 17h a 20h. Al CTC també es pot compulsar la fotocòpia del DNI.

Els certificats idCAT permeten als ciutadans i ciutadanes signar i xifrar documents en format electrònic, signar i xifrar correus electrònics, i realitzar tràmits i consultes en línia amb tota garantia i agilitzant-ne les gestions.

Amb l’idCAT es poden fer tràmits particulars amb diferents administracions i, a més assegura la integritat de les dades que s’envien. Així per exemple, es pot fer la declaració d’Hisenda , aconseguir un Informe de Vida Laboral de la Seguretat Social, o pagar tributs gestionats per la Generalitat de Catalunya a través del portal www.e-tributs.net, entre altres.

Podeu consultar els més de cent usos concrets de l’idCAT a www.idcat.net