L’Ajuntament de Masquefa posarà en marxa, a partir del 4 de febrer, un servei de reforç escolar i d’aprenentatge de tècniques d’estudi per a alumnes que cursen l’ESO i per a estudiants que preparen les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

La iniciativa, impulsada per les regidories d’Educació, Joventut i Serveis Socials, vol donar resposta a una demanda que ha estat detectada des del servei municipal PunTET i la Borsa de Treball.

Les classes de reforç escolar i tècniques d’estudi es duran a terme a les instal·lacions del Centre d’Esplai Giravolt (al Recinte Rogelio Rojo) i aniran a càrrec d’una professora, la qual estarà en contacte amb els docents de l’institut SES de Masquefa.

Aquest nou servei municipal no pretén ser només una classe de repàs i de realització de deures, sinó que parteix d’una visió més àmplia i general, de treball global en l’àmbit dels aprenentatges escolars que serviran als alumnes en el futur. L’objectiu és oferir als estudiants una ajuda escolar externa professional perquè adquireixin hàbits d’estudi.

Les inscripcions, fins al 31 de gener

Les persones interessades a assistir a les classes de reforç escolar i tècniques d’estudi poden formalitzar les inscripcions, fins al dia 31 de gener, a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/Crehueta, 33).

Cal portar una fotografia de carnet, una fotocòpia del DNI de l’alumne i de la llibreta del banc, i omplir la butlleta d’inscripció amb les seves dades i la signatura del pare, mare o tutor legal. La butlleta s’ha repartit a la SES de Masquefa i també està a disposició dels interessats a l’Àrea de Serveis Personals.

El preu del servei és de 25 euros mensuals per als estudiants d’ESO i 20 euros mensuals per als que es preparen per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Grups i horaris

Les classes es duran a terme en grups reduïts.

Per a alumnes de 1er i 2on d’ESO

Grup 1: dilluns de 17’30h a 19h i dimecres de 16 a 17,30h

Grup 2: dilluns de 19h a 20,30h i dimecres de 17,30h a 19h

Per a alumnes de 3er i 4rt d’ESO

Grup 1: dimarts i dijous de 17,30h a 19h.

Grup 2: dimarts i dijous de 19h a 20,30h

Per a alumnat que es prepara per les proves d’accés a CFGM

Dimecres de 19h a 20’30h.