L’Equip d’Atenció a la Dona (EAD), integrat per una psicòloga i una advocada, ampliarà a partir del mes de febrer el servei a Masquefa amb la incorporació d’una informadora. L’EAD, un servei de l’entitat Dones amb Empenta, fa tasques de suport, informació i orientació a aquelles dones que ho demanen per qüestions personals, emocionals o familiars.

La psicòloga i l’advocada de l’EAD ja atenen, cada primer dilluns de mes, de 4 a 7 de la tarda, a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament, les usuàries que sol·liciten cita prèvia. Es pot demanar hora a l’Àrea de Serveis Personals o al telèfon 63 63 65 63 1.

A partir d’ara, la informadora atendrà, també cada primer dilluns de mes, de 4 a 7 de la tarda, les dones que es dirigeixin a l’Àrea de Serveis Personals sense cita prèvia. Els farà les primeres entrevistes d’acollida, els proporcionarà informació i assessorament, i les derivarà als diferents recursos i serveis especialitzats que poden donar resposta a les seves necessitats.