El senyor Gaspar López Fernández ocupa el seu lloc de treball des del 14 de febrer.

La Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Masquefa ha incorporat al senyor Gaspar López Fernández com a nou oficial de primera .

El senyor Gaspar López Fernández ocupa el seu lloc de treball des del 14 de febrer i fins la cobertura definitiva de la plaça.