La Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament de Masquefa ajuts econòmics per un import total de 182.545,24 euros per al desenvolupament de diversos programes, serveis i accions municipals durant aquest 2012. Tot i l’actual context de dificultats econòmiques, l’Ajuntament ha aconseguit que la Diputació augmenti notablement la seva aportació a Masquefa respecte a l’any passat. L’increment és de 43.115,34 euros.

Els ajuts abasten diversos àmbits, encara que degut a l’actual conjuntura econòmica primen les partides destinades a polítiques de promoció econòmica i de foment de l’ocupació. Així, per exemple, destaquen els 28.270,02 euros destinats al finançament dels serveis locals d’ocupació, els 25.440 euros per a l’activitat del viver d’empreses del Centre Tecnològic Comunitari, els 14.250 per al Pla de Desenvolupament Econòmic Territorial, els 7.872 per al programa ‘La feina un clic’, i els 7.000 euros per a la implantació del projecte de desenvolupament i comerç.

L’ens provincial també aporta 9.141 euros per a la prestació de serveis socials bàsics, i uns altres 9.312,21 per al servei d’atenció domiciliària. El capítol de formació també obté importants ajuts, concretament 7.500 euros per als cursos de preparació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mig, i 5.377,88 euros per a la Xarxa Transició Escola Treball (TET) Anoia Sud.

Altres subvencions destacades són els 2.000 euros destinats al Banc d’Aliments, els 5.031 per al funcionament del Servei d’Atenció a la Petita Infància i la Família (les llars d’infants) i els 3.084 euros per al servei de menjadors de les escoles bressol municipals, a més de la partida de 15.000 euros que la Diputació ha atorgat aquest any de manera extraordinària per a la Ciutat Gegantera 2012.

A més, l’ens provincial també ha atorgat, entre altres, subvencions per al programa de prevenció de drogodependències (6.000 euros), el Pla Local de Joventut (5.101), el desenvolupament del Pla de Participació Ciutadana (5.966), diversos projectes i activitats en matèria de sanitat ambiental (6.061) i el programa estable d’activitats ‘Fem Cultura’ (3.000).