La Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament de Masquefa ajuts econòmics per un import total de 191.346 euros en el marc del programa Xarxa de Governs Locals. Aquests ajuts es destinen al desenvolupament de diversos programes, serveis i accions municipals durant aquest 2013.

Els ajuts abasten diversos àmbits, encara que donen prioritat a les partides destinades a polítiques de promoció econòmica i de creació d’ocupació, a la formació, i als programes de suport social a les famílies amb majors dificultats.

Entre les subvencions concedides, destaquen els 30.763,32 euros destinats al Servei d’Ocupació Municipal, els 19.080 euros per a l’activitat del viver d’empreses del Centre Tecnològic Comunitari, els 6.000 per a accions de dinamització i suport al comerç local i també 6.000 més per a la promoció del teixit comercial durant la Festa del Raïm. La Diputació també aporta uns altres 5.412 euros per a accions de suport a la recerca de feina.

A més, l’Ajuntament rep 24.282 euros per a la prestació de serveis socials bàsics, 12.000 per fer un pis social, 3.409 per donar suport al servei de menjadors de les escoles bressol, 3.310 per al projecte de l’escolaritat compartida i 3.788 per al funcionament del Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i la Família.

El capítol de formació també obté ajuts. Es destinen 4.676 euros per a la Xarxa TET Anoia Sud, 7.500 per al curs de preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig i 21.000 per al curs de preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.

Altres subvencions destacades són els 16.445,84 euros per als serveis d’Igualtat i Ciutadania, els 5.000 per al programa ‘Fem Cultura’, els 4.636 per a activitats en matèria de sanitat ambiental i els 3.997,84 euros per a l’actualització del mapa de soroll i capacitat acústica de Masquefa.

A més, la Diputació aporta 2.800 euros per a esdeveniments esportius, 1.989 per a la gimnàstica de la gent gran, 1.300 per a l’adquisició de porteries de futbol sala i cistelles de bàsquet, i 1.500 per al programa ‘Esports per a tots’. També hi ha subvencions per al programa de prevenció de drogodependències ‘Tu decideixes’ (2.757 euros), per a actuacions de sensibilització envers l’entorn (1.700 euros), per a campanyes relacionades amb els animals de companyia (1.000 euros) i per a l’Espai Estudi (1.000 euros).