El document analitza la situació de les infraestructures de telecomunicacions al municipi i les seves debilitats, fortaleses i oportunitats per a poder allotjar fibra òptica.

L’Ajuntament ha rebut aquest mes de febrer l’”Estudi d’escenaris per a la millora de la banda ampla posant en valor la xarxa municipal existent al municipi de Masquefa”, un document emmarcat en el règim regulador del catàleg de serveis del 2019 del Pla “Xarxes de Governs Locals 2016-2019” i elaborat pel Consorci Localret i la Diputació de Barcelona.

L’objecte d’aquest estudi és definir el grau de presència dels operadors a Masquefa en relació a les infraestructures i xarxes d’alta capacitat basades en fibra òptica existents i/o previstes, per tal que l’Ajuntament pugui establir una estratègia de millora dels serveis de telecomunicacions al municipi posant en valor la infraestructura de telecomunicacions existent de titularitat municipal.

Així, l’estudi analitza la situació de les infraestructures de telecomunicacions a nivell local i les seves debilitats, fortaleses i oportunitats. El treball, a més, dibuixa les actuals infraestructures i xarxes de comunicacions locals, públiques i privades existents; i dona indicacions de com els operadors de serveis de banda ampla poden utilitzar les infraestructures existents.

D’aquesta manera, s’ajuda a definir una estratègia a mitjà termini que permeti a les administracions públiques portar a terme actuacions que facilitin el desplegament de noves infraestructures i/o xarxes, encaminades a millorar els serveis de telecomunicacions que s’ofereixen a les empreses.