El vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha refermat avui el seu compromís d’incrementar la col·laboració que ja manté amb el Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa.

En una visita a les instal·lacions, Fernández Díaz ha destacat un doble vessant del CTC. D’una banda, la seva “excel·lència, especialització i professionalitat”. I, d’altra banda, “la seva vocació supramunicipal i el seu valor estratègic”, ja que el centre rep nombrosos usuaris no només d’arreu de l’Anoia sinó també de comarques com el Baix Llobregat i l’Alt Penedès. D’aquesta manera, el Centre Tecnològic Comunitari encaixa plenament en l’aposta de la Diputació “de racionalitzar el mapa de centres de serveis a les empreses i concentrar tots els esforços en equipaments que compleixin aquests dos requisits per poder millorar els resultats”, segons que ha afirmat el representant de la Diputació.

En aquesta mateixa línia, l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, ha subratllat la importància que en els actuals moments de crisi no se centrin els esforços en noves apostes sinó que es faci en “apostes ja consolidades en el territori com el CTC”.

Boquete ha posat el CTC d’exemple de l’esforç de l’Ajuntament “per intentar donar respostes als ciutadans per sortir de la crisi i crear ocupació”, treballant per la formació i els serveis a les empreses i els emprenedors.

La visita de Fernández Díaz a Masquefa s’emmarca en el treball que està fent l’Ajuntament per teixir aliances amb altres administracions i impulsar projectes comuns que ajudin a consolidar el Centre Tecnològic Comunitari com un autèntic pol de dinamització de l’activitat empresarial i econòmica a l’Anoia Sud i tot el seu territori d’influència.

Al CTC el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona ha pogut conèixer de primera mà els diversos serveis que ofereix als ciutadans, les empreses i els emprenedors, i les entitats. El centre aglutina en un mateix espai tots els recursos de l’Ajuntament en l’àmbit de l’emprenedoria, la formació, l’ocupació, les TIC i els serveis socials. Acull el Servei d’Ocupació Municipal, un espai d’ús lliure i de formació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació, un viver d’empreses, un hotel d’entitats, l’organització de tota l’oferta formativa per a persones adultes, i un pioner espai tecnològic adaptat, on les persones amb tot tipus de discapacitat psíquica, física o sensorial poden fer formació i usar les TIC conjuntament amb la resta d’usuaris, afavorint així la seva integració social.

Des que va entrar en marxa el 2009, el Centre Tecnològic Comunitari ha rebut nombrosos usuaris. L’any 2011 fins a 3.161 persones van navegar a Internet en l’espai d’ús lliure de les TIC, i 600 usuaris van utilitzar la xarxa wifi municipal ‘Masquefa Sense Fils’. A més, 856 alumnes es van formar en els diversos cursos organitzats. I 142 persones van acabar trobant feina després d’usar el Servei d’Ocupació. També es van fer 103 assessoraments a empreses i 24 visites de prospecció i seguiment. L’espai amb material tecnològic adaptat el van utilitzar 357 usuaris, tant particulars com de centres que treballen amb aquest col·lectiu.