El document, elaborat conjuntament entre l’Ajuntament i la Diputació, recull que més d’un 80% de les vies existents a la vila estan en un estat òptim o correcte.

El diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, ha lliurat aquesta setmana a l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, i al regidor d’Urbanisme, Enrique Gómez, el Catàleg de camins municipals. L’acte d’entrega es va celebrar aquest dimarts 15 de novembre a la seu de la Diputació de Barcelona.

El document recull, entre d’altres dades significatives, que més d’un 80% dels camins existents a Masquefa es troben, actualment, en un estat òptim o correcte de conservació. Enrique Gómez, regidor d’Urbanisme, assegura que “el catàleg ens serà una eina de treball molt útil per poder actuar, amb informació de primera mà, en aquelles vies del municipi que requereixen una millora”.

El catàleg de camins municipals és un document que analitza els trets fonamentals del conjunt de vies municipals existents en el terme municipal i recull, ordena i processa les dades obtingudes durant el treball de camp. A partir d’aquesta informació de base formada per un seguit de paràmetres referents a la seva geometria, funcionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm, es va realitzar un treball de camp amb visites al conjunt de camins per recollir dades descriptives pel seu posterior processament informàtic. De cada camí s’ha confeccionat una fitxa resum amb les dades identificatives com són el codi, nom, extrem, topònim i situació, així com les dades generals d’estat, longitud, amplada, tipologia (camí forestal, pista forestal, camí rural, corriol o sender) i si existeix alguna restricció de circulació. El treball es completa amb una descripció acompanyada de fotografies i un perfil longitudinal de cada camí.

L’Ajuntament de Masquefa posa en valor el treball conjunt i la col·laboració mantinguda amb la Diputació de Barcelona en la promoció i manteniment d’una via pública de qualitat.