Masquefa ja disposa de l’estudi de mobilitat del municipi, un instrument per reordenar i planificar la mobilitat local, per fer-la més segura, sostenible i accessible. El diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, el va lliurar, ahir, a la seu de l’Ajuntament, a l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete.

L’estudi, elaborat per la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, esdevindrà una eina fonamental de gestió a l’hora d’optimitzar els recursos municipals, ja que servirà per aplicar mesures assolibles i efectives de baix cost, sempre que sigui possible.

El treball que ara s’ha lliurat al municipi ha servit per caracteritzar el sistema de mobilitat actual, realitzar una diagnosi tècnica d’aquest sistema i generar uns objectius a partir dels quals se’n deriven unes propostes d’actuació.

Una de les principals línies estratègiques proposades és la creació d’un gran eix cívic que connecti els principals equipaments del municipi i estructuri la mobilitat a peu de Masquefa. També es pretén augmentar les voreres i millorar l’accessibilitat en el passos de vianants, millorar les connexions dels nuclis amb la zona centre, i habilitar aparcaments de bicicletes en els principals equipaments.

Reordenar les línies de transport públic al pas per Masquefa, millorar les condicions dels punts de parada i creació d’un nou punt de parada davant de I’Ajuntament i d’un altre al carrer Bonavista, i regular l’aparcament en tots els carrers del nucli urbà son també línies d’actuació prioritària.

Algunes de les accions d’aquest pla de mobilitat ja s’han dut a terme, com per exemple la pacificació del trànsit i la millora de l’accessibilitat dels vianants al carrer Major i la millora de la seguretat viària al pas de la carretera B-224z per Can Parellada.