L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha fet públiques les condicions per accedir a les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics i les subvencions per al pagament de lloguer.

 

 

 

L’Ajuntament de Masquefa informa que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, ha obert la convocatòria de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics i de les subvencions per al pagament de lloguer per a aquest any 2017.

Tots aquells veïns interessats a enviar les seves sol·licituds poden fer els tràmits i gestions a través del portal web de la Generalitat de Catalunya, o bé a qualsevol oficina de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En el cas de l’Anoia, l’oficina està situada al Consell Comarcal de l’Anoia (plaça Sant Miquel, 5, Igualada).

Persones que es poden acollir a aquesta prestació:

a) Persones sol·licitants titulars de contractes subscrits a partir de l’1 de novembre de 2016, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre.

b) Persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.

c) Persones sol·licitants que han estat beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.

Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç.

Subvencions per al pagament de lloguer

D’altra banda, la Generalitat va publicar el dilluns 3 d’abril en el DOGC la RESOLUCIÓ GAH/687/2017l de 28 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer. Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social. Aquestes subvencions van dirigides a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 19 d’abril de 2017 i finalitza el 19 de juny de 2017.

L’Ajuntament de Masquefa informa que encara no s’ha obert el termini per tramitar aquesta prestació. Per seguir l’estat de la convocatòria, podeu clicar aquest enllaç.