La Generalitat ha obert el termini per presentar sol·licituds per als ajuts a la rehabilitació d’edificis d’habitatges. Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges o les persones llogateres, autoritzades per la propietat.

Els edificis que entren dins l’àmbit de la convocatòria són els d’habitatges col·lectius o plurifamiliars construïts i acabats abans de 1981 i que estiguin a Catalunya, exclosos els de la ciutat de Barcelona i els de l’àrea metropolitana de Barcelona, ja que aquests es regeixen per les convocatòries de subvenció dels respectius Consorcis d’Habitatge.

La convocatòria estableix tres terminis per presentar les sol·licituds:

• El primer comença el 30 de març i acaba el 30 de juny de 2015

• El segon va de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2015

• El tercer va de l’1 d’octubre al 13 de novembre de 2015

Els ajuts es destinaran, en especial, a fomentar l’accessibilitat, amb la instal·lació d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques, a obres de conservació per deficiències greus, i a la millora de l’eficiència energètica dels edificis.

La gestió de les subvencions anirà a càrrec de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els impresos de sol·licituds poden obtenir-se a la pàgina web de l’Agència.

Entre els requisits destacats, a banda de l’antiguitat, els pisos han de disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, de l’informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), que concedeix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i el Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE), que atorga l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

L’import inicial de la dotació pressupostària per a les subvencions és de 6 milions d’euros, que s’ampliarà fins als 20 milions en els tres terminis de la convocatòria. 

(Més informació)