Una de les línies estratègiques del Govern de la Generalitat és promoure la implicació de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal dels seus fills. Amb aquest objectiu el Departament d’Ensenyament ha posat en funcionament el nou web ‘Família i Escola. Junts x l’Educació’, adreçat a les famílies amb la finalitat de posar al seu abast informació, orientacions i recursos per millorar la seva implicació en el procés escolar i educatiu dels seus fills i filles.

Aquest espai web està disponible a l’adreça www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola. Les informacions escolars que hi apareixen actualment fan referència a les etapes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Properament s’hi incorporarà la informació referent a la resta d’etapes educatives.