La Policia Local de Masquefa, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra, va dur a terme els dies 8 i 9 de novembre una campanya al municipi per garantir i millorar la seguretat del transport escolar. Durant aquests dos dies de campanya de vigilància, els agents van fer controls als diversos vehicles de tots els centres educatius de Masquefa per informar els conductors de totes les mesures de seguretat que han de prendre per evitar possibles accidents i vetllar perquè aquestes es compleixin eficaçment.

Els objectius de la campanya de la Policia Local eren garantir que s’adoptin les mesures de seguretat i correctores adients per reduir el risc que es produeixin possibles accidents motivats per deficiències tècniques en els vehicles, i corregir possibles infraccions de trànsit i relacionades amb la manca d’elements de seguretat o el seu ús incorrecte. La campanya també volia aconseguir que els vehicles de transport escolar compleixin la normativa legal respecte als requisits administratius obligatoris així com la resta de normes que regulen la seva activitat.