L’Ajuntament de Masquefa, mitjançant la Policia Local, ha iniciat una campanya informativa i sensibilitzadora respecte a la tinença d’animals domèstics i el seu comportament a la via pública. Els objectius de la campanya, que s’allargarà fins a l’abril, són controlar les condicions de tinença dels gossos, conscienciar als amos sobre els deures i obligacions administratius i cívics que comporta la titularitat d’un animal i denunciar les infraccions que es detectin amb sancions que van des dels 60 fins als 1.000 euros segons el Reglament Municipal sobre la tinença d’animals.

Agents de paisà vigilaran especialment la recollida dels excrements de gossos en els espais públics de la vila, ja que s’ha detectat que un col·lectiu minoritari de vilatans ha fet cas omís a altres accions que es van dur a terme anteriorment per sensibilitzar la població i continuen amb l’actitud incívica de no recollir les defecacions dels seus animals. En aquest cas, durant els primers dies de la campanya s’actuarà de forma informativa amb els propietaris de gossos que tinguin una conducta incívica i, despres, en cas de reincidència, s’aplicaran les sancions corresponents. També es denunciaran els propietaris dels animals que orinin a la via pública i en zones d’esbarjo.

A més, els agents de la Policia Local prestaran especial atenció als gossos potencialment perillosos, identificant-ne els seus portadors i informant-los de l’obligació de disposar de la llicència municipal per poder tenir i passejar aquests animals pels espais públics. Els portadors disposaran d’un mes per formalitzar aquest tràmit i, en cas contrari, seran denunciats. Els gossos potencialment perillosos sempre han d’anar lligats i amb morrió.