Substituirà temporalment la baixa per maternitat de la senyora Laura Olivas.

La senyora Núria Cardús Marcos, tècnica de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Masquefa, assumirà temporalment les tasques d’interventora accidental per a cobrir la baixa per maternitat de la senyora Laura Olivas.