La taula és un espai obert a la ciutadania i a la participació que té com a objectiu desenvolupar entre tots els actors socials i econòmics del municipi aquelles accions prioritzades, consensuades i estratègiques del projecte de participació ciutadana ‘Masquefa es Mou’.

El procés participatiu ‘Masquefa es Mou’ encara aquest 2018 una nova etapa: l’inici de les sessions de la Taula de Dinamització Socioeconòmica. Després de ser presentats públicament els resultats del projecte el juliol del 2016 i un cop aprovat durant el 2017 el reglament de funcionament de la Taula, aquest mes de març se celebrarà la primera trobada d’aquest espai de debat.

La primera sessió tindrà lloc dimecres 21 de març, a partir de les 13:30 h., a la sala d’actes del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa. La jornada consistirà en una exposició dels tècnics de l’equip de Promoció Econòmica sobre l’estat de les accions, en la constitució de la taula, en un debat sobre el futur de les accions i en un torn de precs i preguntes obert a tots els assistents.

La Taula de Dinamització Socioeconòmica és un organisme consultiu de la Regidoria de Promoció Econòmica i un espai obert a la ciutadania i a la participació que col·labora en la definició, organització, coordinació i potenciació de les polítiques de promoció econòmica de Masquefa i que té com a objectiu desenvolupar conjuntament -entre tots els actors socials i econòmics de la vila- aquelles accions prioritzades i consensuades durant el procés de participació ‘Masquefa es Mou’ i incloses dins les tres línies estratègiques del projecte.

Així, entre les seves funcions hi ha l’assessorament, proposta i informació a la Regidoria de Promoció Econòmica de qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat econòmica i social del municipi; actuar com a vehicle catalitzador de les propostes que els veïns i entitats de la població tinguin en relació amb l’organització, coordinació, potenciació i desenvolupament de l’activitat econòmica i social al municipi; vetllar perquè les activitats que es portin a terme o els projectes que es desenvolupin tinguin com a objectiu la satisfacció de l’interès general del conjunt de la població; i informar i assessorar en tots aquells aspectes que sense estar directament relacionats amb la Regidoria de Promoció Econòmica puguin repercutir-hi o tenir rellevància.

La Taula, finalment, està formada per l’alcalde Xavier Boquete; els regidors de Promoció Econòmica, Turisme i Urbanisme; un representant de cada grup municipal en representació a l’Ajuntament; personal tècnic de l’àrea de Promoció Econòmica; representants de les associacions d’àmbit econòmic i social de la població, empreses i comerços; i persones a títol individual.

Antecedents

El procés participatiu es va iniciar durant el mes de febrer del 2016, quan es va dur a terme un total de quatre sessions participatives amb la presència de veïns, entitats i agents de la vila. Durant les sessions es va acordar de forma col·lectiva un total de tres línies estratègiques a seguir:

. Construir un municipi des de l’equilibri territorial, demogràfic i ambiental.
. Obrir espais per a les oportunitats vitals i econòmiques.
. Fomentar la cohesió social i la construcció de comunitat a partir de la generació d’una identitat comuna que faciliti la implicació i participació de tota la població en els afers de la vila.