Gent Gran

Una treballadora social duu a terme visites als domicilis amb persones majors de 80 anys per a poder realitzar una entrevista personal a través d’un qüestionari i explicar quins són els serveis i recursos d’utilitat.

El consistori, a través de la Regidoria de Benestar Social, ha iniciat un nou projecte dirigit al col·lectiu de gent gran del municipi amb l’objectiu de conèixer la situació de les persones majors de 80 anys i les seves necessitats; i informar-les sobre els recursos municipals i comunitaris disponibles.

Així, a través d’aquest programa una treballadora social duu a terme visites als domicilis amb persones majors de 80 anys per a poder realitzar una entrevista personal a través d’un qüestionari i explicar quins són per a elles els serveis i recursos d’utilitat. En aquesta visita, a més, també s’entrega un tríptic informatiu on es recullen tots els serveis que s’ofereixen per tal que la gent gran en tingui coneixement.

La informació recopilada servirà per detectar possibles situacions de necessitat que puguin requerir atenció social i, al mateix temps, conèixer la realitat del col·lectiu per a una millor planificació de les polítiques socials i de gent gran.

A Masquefa, actualment, hi ha un total de 354 persones majors de 80 anys.