El document esdevé un full de ruta per a planificar a curt, mig i llarg termini les accions a desplegar per part del consistori per tal d’incrementar els índexs de qualitat quant a comunicació institucional i cobertura dels canals de comunicació.

En paral·lel a l’aprovació del primer Pla de Responsabilitat de l’Ajuntament de Masquefa, el consistori també ha donat llum verda aquest mes de març al Pla de Comunicació de la corporació; un document amb el qual es vol fer un pas més com a institució en quan a la transparència, govern obert i retiment de comptes amb els veïns del municipi. El projecte –que compta amb el suport i el finançament de la Diputació de Barcelona- es va presentar el passat 12 de febrer a tot l’Ajuntament i als tècnics municipals que hi han participat; i en el darrer Ple municipal ordinari del 14 de març se’n va acordar la seva aprovació definitiva amb els vots a favor dels grups municipals del PDeCAT i PP, les abstencions d’ERC i CUP i els vots en contra del PSC.

Amb l’elaboració d’aquest Pla, l’Ajuntament vol fer un pas més en quan a la transparència, govern obert i retiment de comptes amb els veïns del municipi. Un pas endavant que possibiliti un intercanvi d’informació eficaç i una interacció àgil i còmode entre tots els actors municipals (veïns, entitats i administració).

Així, els objectius del document són conèixer els dèficits actuals i definir els reptes de futur quant a l’ús, gestió i abast dels mecanismes de comunicació i d’interacció entre l’Ajuntament i els vilatans; obtenir, de manera acordada i consensuada amb els responsables de la corporació, un full de ruta que planifiqui a curt, mig i llarg termini les accions a desplegar per part de la institució per tal d’incrementar els índexs de qualitat quant a comunicació institucional i cobertura dels canals de comunicació; fixar els eixos estratègics d’actuació de la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament amb la finalitat que tota l’organització disposi d’un marc de treball clar i nítid sobre el futur de la comunicació a la institució; i dotar el consistori dels instruments idonis per a poder traslladar i difondre eficaçment entre els veïns, així com entre els col·lectius organitzats del municipi, tota aquella informació considerada d’interès i d’especial rellevància.

En aquest sentit, el Pla de Comunicació incorpora una diagnosi exhaustiva de la situació comunicativa externa i interna del consistori i recull una proposta d’accions i programes a realitzar per tal d’abordar les problemàtiques i/o mancances existents i donar un salt qualitatiu quant a la situació comunicativa i informativa del municipi.