Les Ordenances Fiscals per a l’any vinent no inclouen increments en cap dels principals tributs. La novetat més destacada té a veure amb l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), el llindar del valor cadastral del qual s’incrementa fins als 181.500€ per tal que més famílies es puguin acollir a la bonificació del 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa ha aprovat provisionalment les Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals per al 2018. Els comptes, que han estat aprovats amb els vots a favor dels grups municipals de CiU i PP i els vots en contra de PSC, ERC i CUP, són, segons l’alcalde Xavier Boquete, “un reflex dels valors d’aquest equip de govern: equitat, justícia social i igualtat d’oportunitats".

Congelació de tots els impostos i taxes

Entre les novetats més destacades de les Ordenances Fiscals per a l’any vinent hi ha la congelació de tots els tributs i taxes municipals. En aquest sentit, Xavier Boquete avança que “tot i que l’economia local i del país apunta una millora respecte els darrers anys, seguim apostant per no gravar els nostres veïns amb quotes més elevades en aquelles taxes que considerem primordials”.

En termes generals, les ordenances resten congelades i s’incorporen bonificacions i alguns canvis de caire normatiu i/o lingüístic per adaptar-los a la normativa vigent i al redactat de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), que es detallen a continuació:

Ampliació de la bonificació per a famílies nombroses. Per segon any consecutius, s’incrementa el llindar del valor cadastral -es passa de 165.000 a 181.500€- per tal que més famílies nombroses puguin acollir a la bonificació del 50%. En paral•lel, s’elimina la bonificació per energia solar.

Taxa per a la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. La quota tributària per la retirada i transport d’automòbils, camions i similars fins a 3.5000 kg. passa dels 100€ als 150€ amb l’objectiu de donar un aspecte més cuidat del poble i, alhora, augmentar les places d’aparcament i garantir la seguretat i la salubritat dels vianants davant dels possibles desperfectes que poden presentar els vehicles abandonats, com ara vidres trencats o components metàl•lics rovellats.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Es dóna prioritat al pressupost com a dada a partir de la qual es calcula el pagament a compte inicial. A més, es concreta de manera més precisa la part del text legal en què es basa per calcular la base imposable en obres inacabades a les quals es renuncia a continuar-les.

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. L’ordenança deixa de ser aplicable als operadors de telefonia fixa que no facin servir una xarxa pròpia per a prestar el servei, arran de les sentències del TSJ de Catalunya que equiparen la telefonia fixa a la telefonia mòbil als efectes d’aquesta taxa i estableixen que no es pot exigir a aquestes empreses si és el cas. L’exclusió es fa en clau subjectiva per poden continuar exigint la taxa als operadors del mercat de l’electricitat i del gas i als de telefonia fixa i altres serveis TIC que sí disposin de xarxa.