També acorden la creació d’un protocol que estableix el procediment que es durà a terme davant de situacions de pobresa energètica o vulnerabilitat econòmica.

L’Ajuntament de Masquefa i l’empresa subministradora Anaigua han acordat la creació del Fons de Solidaritat, una iniciativa adreçada a les famílies amb risc d’exclusió social que no poden fer front al pagament del rebut de l’aigua. Aquest Fons de Solidaritat es destinarà a contribuir a la liquidació total o parcial del pagament de la factura del servei municipal d’aigua d’aquelles famílies amb més dificultats econòmiques del municipi.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, i Xavier Ventayol, representant de la Companya d’Aigües de l’Alt Penedès i l’Anoia (Anaigua), han signat aquest divendres 2 de març l’acord de col·laboració, segons el qual l’Ajuntament de Masquefa i Anaigua dotaran aquest Fons de Solidaritat amb 5.000 euros anuals (2.000 els aporta l’Ajuntament i 3.000 Anaigua). Així mateix, han establert que aquest acord es pugui renovar de mutu acord cada any.

“La nostra obligació com a administració és facilitar que totes les persones del nostre municipi tinguin unes condicions de vida dignes. Creiem que mesures com les que avui anunciem contribuiran, si més no, a alleugerir la situació econòmica i familiar d’aquestes persones”, ha afirmat l’alcalde, Xavier Boquete, després de signar el conveni.

Les persones que es vulguin acollir a l’ajut del Fons de Solidaritat s’hauran d’adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament perquè valorin la idoneïtat de l’atorgament de l’ajuda en cada cas. L’ajuda suposarà la bonificació parcial o total de les factures posteriors al moment de la confirmació del dret a l’ajuda, alhora que també s’ajornaran les factures pendents de pagament amb la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués efectuat. En qualsevol cas, es garantirà la continuïtat del subministrament durant 6 mesos a partir de l’acceptació de la petició d’ajuda.

Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de Masquefa i Anaigua

L’Ajuntament de Masquefa i Anaigua també han formalitzat un protocol per tal de regular les actuacions a dur a terme davant de situacions de pobresa energètica, així com per garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i en risc d’exclusió residencial. Aquest protocol s’ha creat per atendre les persones que no poden fer front, en els terminis previstos, al pagament de la factura pel consum d’aigua, i evitar, així, talls de subministrament.

Amb aquest protocol, l’Ajuntament de Masquefa i Anaigua es comprometen, en primer lloc, a donar publicitat de les tarifes socials i altres ajuts que hi ha actualment disponibles per fer front a la pobresa energètica. El protocol també regula com caldrà actuar davant la situació que l’usuari deixi de pagar el rebut de l’aigua. S’estableix d’aquesta manera el procediment que es durà a terme en el cas que l’usuari es dirigeixi a la companyia subministradora, a Serveis Socials o si l’usuari deixa de pagar les factures i no es dirigeix a cap lloc per resoldre la seva situació. Així mateix, també regula els canvis de nom per poder optar a una bonificació i els casos d’habitatges ocupats.

 

Telèfon d’incidències i avaries: 900 100 379

Telèfon d’Atenció al Client i Reclamacions: 900 100 378

Telèfon comunicació de lectura: 900 816 101