Segons el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, els propietaris han de mantenir finques i parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i decòrum, especialment de cara a evitar incendis forestals.

L’Ajuntament de Masquefa recorda als veïns del municipi que, segons el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, els propietaris de finques i parcel•les tenen l’obligació legal de mantenir-les netes i en condicions de seguretat, salubritat i decòrum. Aquesta obligació implica, entre d’altres coses, la necessitat de tancar els terrenys, retirar-ne els matolls, eliminar les males herbes i recollir-ne les escombraries, minimitzant així el risc d’incendis forestals.

El regidor de Medi Ambient, Enrique Gómez, ha fet una crida a la responsabilitat dels masquefins, tot assegurant que “la lluita contra els incendis forestals és una obligació col•lectiva en què tots hi tenim un paper important a jugar”.

A principis d’any, Masquefa ja va realitzar una sèrie d’actuacions a la urbanització El Maset, obrint la franja de protecció d’incendis, per tal d’evitar la propagació del foc en cas d’incendis forestals. Els treballs van consistir en la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc, d’acord al projecte redactat per l’Oficina Tècnica de prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona i aprovat per l’Ajuntament el desembre de 2016.