El document impulsat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) exposa la posició i les demandes del món local català davant l’actual moment d’excepcionalitat.

L’Ajuntament de Masquefa, a través d’un edicte signat per l’alcalde Xavier Boquete aquest dimecres 25 de març, mostra el seu suport i adhesió al ‘Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus’. Davant la complexa situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat, el manifest unitari #Aturemelcovid19 transmet un missatge d’unitat i reivindicació del món local davant de la pandèmia global, demana un confinament efectiu, alhora que posa l’accent en les eines, recursos i decisions necessàries per salvar la salut de les persones, especialment les més vulnerables, les empreses i els pobles i ciutats de Catalunya.

El document, a banda de reclamar infraestructures sanitàries i ajuts als treballadors i famílies més necessitades, també demana un confinament més estricte per tal que tothom es quedi a casa amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials, tot amb l’objectiu i prioritat de tallar de manera efectiva la cadena de transmissió.

Per un altre costat, aquest manifest posa èmfasi en la necessitat de facilitar les condicions als ens locals per a què puguin fer front a aquest moment d’emergència i treballar per superar la situació des de la proximitat i el coneixement local. D’aquesta manera, entre d’altres mesures, es demana que els ajuntaments puguin disposar del superàvit generat el 2019 per al que necessitin, que es flexibilitzi la regla de la despesa, que s’elimini la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) que limita l’autonomia local i que es garanteixin aportacions de les administracions supramunicipals i europees cap al món local per donar resposta a les necessitats actuals i futures.

Per últim, el manifest mostra el suport i el condol més sentit a les persones i famílies que han perdut éssers estimats; i trasllada molts d’ànims als qui s’han contagiat per la Covid-19 i s’estan recuperant a casa o als hospitals. Podeu consultar el manifest íntegre clicant aquest enllaç.