Divendres, 3 de març, l’equip tècnic de promoció econòmica, educació i joventut i les regidores d’aquestes àrees de l’Ajuntament de Vacarisses van visitar el CTC, de la mà de la Diputació de Barcelona, per conèixer el centre com a exemple de bona pràctica.

L’equip tècnic es va interessar, especialment, per la gestió de la formació de persones adultes i pel servei Masquefa Sense Fils. La regidora d’Administració i Hisenda, Elena Fernández i la responsable del CTC, Carol Villanova els hi van explicar l’experiència de Masquefa pel que fa a la formació de persones adultes, els seus orígens, amb la redacció del pla local , tots els serveis que s’ofereixen en l’actualitat i la seva gestió. També els hi van lliurar materials com la Guia de Formació per si els pot servir d’exemple.