Entre els mesos de desembre i gener l’Ajuntament de Masquefa ha pogut donar feina a set persones empadronades al municipi que es trobaven en situació d’atur mitjançant les subvencions de tres programes ocupacionals promoguts i finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat.

Aquests set persones s’han incorporat a la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, on realitzaran tasques de manteniment de la via pública i dels equipaments municipals. Se’ls ha fet un contracte de sis mesos de durada, a jornada complerta, que inclou també una part de formació. Dimecres se’ls va fer un acte de bevinguda a l’Ajuntament.

Cinc de les contractacions s’han realitzat mitjançant el Programa Treball i Formació del SOC, una altra amb el programa Treball i Formació per a persones receptores de la Renda Mínima d’Inversió, i una darrera amb el Programa de Col·laboració Social.

Aquestes persones van ser preseleccionades pel mateix Servei d’Ocupació de Catalunya entre els diferents candidats, d’acord amb els requisits que establia la convocatòria, entre aquests trobar-se en situació d’atur i estar inscrits al SOC. La seva contractació ha anat a càrrec del Consell Comarcal.

Amb la incorporació d’aquestes persones la Brigada Municipal veurà reforçada la seva plantilla i podrà destinar un equip d’efectius exclusivament a les urbanitzacions per garantir un bon manteniment.

Properes contractacions amb plans de la Diputació
D’altra banda, l’Ajuntament contractarà properament més persones en situació d’atur amb una subvenció de més de 51.000 euros de la Diputació de Barcelona per a plans d’ocupació.