Donar la benvinguda a les persones que arriben de nou a Masquefa i informar-los dels diversos serveis i recursos que l’Ajuntament i d’altres institucions posen al seu abast per facilitar-los el dia a dia. Aquest va ser el doble objectiu de la sessió de benvinguda que l’Ajuntament de Masquefa va fer dimarts i a la qual es van convidar totes les persones que s’han empadronat a la vila durant aquest any 2009.

Durant la sessió, la regidora de Serveis Socials, Àngels Font, l’agent d’acollida del municipi i la tècnica de polítiques migratòries del Consell Comarcal de l’Anoia van explicar als assistents quin són els serveis i recursos que hi ha a Masquefa i a la comarca i com funcionen. Així, van poder conèixer el funcionament de serveis i equipaments d’àmbits com la sanitat, l’educació, la formació, els transports, l’esport, el lleure, les tecnologies de la informació i la comunicació o la cultura, entre d’altres.

La sessió de benvinguda és una actuació prevista en el Pla d’Acollida Municipal de Masquefa, que l’Ajuntament promou conjuntament amb el Consell Comarcal.

El circuit d’acollida
Als assistents també se’ls va informar del funcionament del circuit d’acollida, un procés formatiu que consta de quatre sessions sobre coneixement de l’entorn, de dues hores de durada cadascuna, així com un mòdul de català inicial de 20 hores.

En les sessions de coneixement de l’entorn es proporciona informació sobre la situació geogràfica, política i econòmica del municipi, els sistemes sanitari i educatiu, la cultura popular, la inserció laboral i la llei d’estrangeria. En el curs de català les persones nouvingudes aprenen nocions per desenvolupar-se en aquesta llengua.

En acabar els dos mòduls es lliura un diploma acreditatiu que permet, en el cas que es necessiti, obtenir un informe d’arrelament social favorable.