L’Ajuntament de Masquefa va ser convidat al Congrés que la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya va celebrar el cap de setmana a Igualada.
 
L’Ajuntament va exposar en el Congrés la seva experiència en l’orientació educativa i professional dels joves. Hi van participar les tècniques d’Educació i de Transició Escola Treball, Lourdes Bosch i Carolina Villanova.
 
El congrés de FAPAES va tractar sobre l’ajuda que necessiten els joves per decidir els estudis que volen fer quan acaben l’ensenyament obligatori i, posteriorment, la professió a la qual es voldran dedicar.
 
La iniciativa s’adreçava a les AMPA i va comptar amb la participació de reconeguts professionals del món de l’educació.
 
El Pla Transició Escola Treball
Bosch i Villanova van explicar diverses iniciatives impulsades per l’Ajuntament en l’orientació i tutoria de joves, especialment les que es duen a terme en el marc del Pla de Transició Escola-Treball.
 
Elaborat per l’Ajuntament després d’un ampli estudi, el Pla TET de Masquefa té com a objectiu orientar, formar i acompanyar els joves en la construcció del seu projecte de vida personal i professional.
 
En el marc del Pla TET l’Ajuntament duu a terme iniciatives com ara Fira Futur, el Servei PunTET o el servei de reforç i tècniques d’estudi per a alumnes de batxillerat i estudiants que preparen les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 
Masquefa, un referent

 

Aquesta no és la primera vegada que l’Ajuntament és convidat per explicar la seva experiència en la formació i orientació dels joves.

 
El Consistori ja va participar en la tercera Jornada d’Informació i Orientació Professional de Catalunya, que va tenir lloc a Granollers, per exposar-hi l’experiència de Fira Futur. Aleshores la fira masquefina va ser considerada pels organitzadors un exemple de bones pràctiques.