L’Ajuntament de Masquefa, mitjançant la regidoria de Benestar Social, ofereix a les famílies amb dificultats socioeconòmiques ajuts per a l’adquisició de llibres de text. Les famílies beneficiàries d’aquestes beques han d’estar en seguiment a Benestar Social i tenir infants matriculats en els centres educatius de la vila.

Aquest curs 2011-2012 l’Ajuntament ha concedit 83 beques (d’un total de 84 sol·licituds) per un import total de 5.001 euros. Amb aquests ajuts el Consistori vol facilitar l’accés a l’educació als infants de famílies amb dificultats socioeconòmiques, les quals han de complir determinats requisits, ja que l’educació és un dret universal per a tothom. Les beques estan dotades amb un màxim de 100 euros per infant. La convocatòria per optar als ajuts per adquirir llibres de text s’obre al juliol.

El curs passat, en suport a la iniciativa de diversos centres escolars de Masquefa, l’Ajuntament va iniciar un projecte de reutilització de llibres de text paral·lel al que ja duen a terme les escoles. D’aquesta manera, les famílies que havien rebut beques de llibres els van haver de retornar, en bon estat, a final de curs. Van quedar exempts del retorn els infants que repeteixen curs o tenen germans en un curs immediatament inferior. Els llibres retornats, amb un valor de 1.360 euros, van ser revisats i lliurats novament a altres alumnes.