L’entitat Dones amb Empenta i l’Ajuntament de Masquefa han renovat el conveni de col·laboració per continuar oferint al municipi els serveis de l’Equip d’Atenció a la Dona (EAD). Aquest programa posa a la disposició de les dones que ho sol3liciten un triple servei: d’informació i acollida, d’atenció psicològica i d’assessorament jurídic.

L’EAD atén totes les dones per a qualsevol problemàtica, però incideix de forma especialitzada en les situacions de discriminació, desigualtat i violència de gènere. Es tracta d’un servei de suport, informació, acompanyament i orientació a les dones per qüestions personals, emocionals o familiars.

Les tècniques de l’Equip d’Atenció a la Dona –una informadora, una advocada i una psicòloga- atenen personalment les usuàries un dimecres al mes al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60), de les 3 a les 6 de la tarda. A més, l’EAD disposa d’un telèfon d’atenció (63 63 65 63 1), on podeu trucar de dilluns a divendres, de les 10 del matí a les 12 del migdia, i de dilluns a dijous també a la tarda, de les 4 a 6.

Les professionals de l’EAD treballen coordinadament amb els tècnics municipals i les institucions i les entitats del municipi, i en cas que sigui necessari deriven les usuàries als diferents recursos especialitzats que poden donar resposta a les seves necessitats.

D’acord amb el conveni, l’Ajuntament de Masquefa cedeix a Dones amb Empenta les instal·lacions del CTC per a la prestació del servei i també fa una aportació econòmica anual, que aquest 2014 s’incrementa de 4.600 a 7.147,80 euros, un 55% més. Això contribuirà a mantenir el servei tot i que Dones amb Empenta no compta aquest any amb cap subvenció de l’Estat per a l’EAD.

Dones amb Empenta ofereix el servei de l’Equip d’Atenció a la Dona a diversos municipis de la comarca des de l’any 1999. A Masquefa ho fa des del 2007. Els trets essencials d’aquest model d’atenció a la dona són la interdisciplinarietat, la proximitat al territori i la generalitat dels serveis, que es realitzen amb perspectiva de gènere i des d’una visió global i integral de les dones.