L’acord facilitarà l’accés al finançament a emprenedors per contribuir a l’obertura de nous negocis, amb l’objectiu de potenciar la creació d’ocupació.

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, la directora de Negoci de MicroBank, Núria Danés, i el director de l’Àrea de Negoci d’Anoia i Baix Llobregat Nord de CaixaBank, Jordi Gràcia, van firmar el passat 9 de novembre un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials mitjançant microcrèdits. Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament de fins a un milió d’euros. Els beneficiaris seran persones físiques, autònoms i microempreses amb menys de 10 treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un límit del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament de Masquefa.

En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i a l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la institució municipal a MicroBank perquè aquesta analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

L’Ajuntament de Masquefa té entre els seus objectius facilitar la creació de projectes empresarials mitjançant l’assessorament, la formació i l’acompanyament als emprenedors en el començament de l’activitat empresarial i/o en el procés de consolidació de les empreses, impulsant i ajudant a desenvolupar l’activitat empresarial del territori.