La incorporació és fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Institut Milà i Fontanals i l’Ajuntament de Masquefa per a la formació pràctica d’estudiants.

Des de l’1 de juny fins als 31 de juliol la senyora Alexia Bejar Alcalá realitzarà pràctiques formatives a través d’un conveni de col·laboració entre l’Institut Milà i Fontanals i l’Ajuntament de Masquefa.

La senyora Alexia Bejar Alcalá donarà suport en aquelles funcions relacionades amb el seus estudis de gestió administrativa en diferents àrees de l’Ajuntament perquè adquireixi en aquesta formació pràctica coneixements en l’àmbit laboral.