La incorporació és fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Institut Milà i Fontanals i l’Ajuntament de Masquefa per a la formació pràctica d’estudiants.

Des del 9 de novembre de 2021 fins al 3 de juny de 2022 la senyora Olga Micaela Morinigo Adorno realitzarà pràctiques formatives a través d’un conveni de col·laboració entre l’Institut Milà i Fontanals i l’Ajuntament de Masquefa.

La senyora Olga Micaela Morinigo Adorno donarà suport al CTC en aquelles funcions relacionades amb el seus estudis de gestió administrativa.