La senyora Tyfanni Avilés Andrade ocuparà el seu lloc de treball des del 17 de maig fins al 15 d’agost.

L’Ajuntament de Masquefa ha incorporat aquest mes de maig -a través d’un nomenament per urgència- a la senyora Tyfanni Avilés Andrade com a nova funcionària administrativa per un període de tres mesos màxim -des del 17 de maig fins al 15 d’agost- o fins la possible cobertura per part dels aspirants guanyadors del procés selectiu que s’està duent a terme.

La senyora  Tyfanni Avilés Andrade realitzarà tasques de suport administratives a l’àrea d’Urbanisme.