La senyora Tyfanni Avilés Andrade ocupa el seu lloc de treball des del 16 d’agost.

L’Ajuntament de Masquefa ha incorporat des del 16 d’agost a la senyora Tyfanni Avilés Andrade com a nova funcionària administrativa a temps complet, per la cobertura d’una plaça vacant de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament i fins la cobertura definitiva de la plaça.