La senyora Tyfanni Avilés Andrade ocuparà el seu lloc de treball des de l’1 de novembre de 2020 i fins al 31 de gener de 2021.

L’Ajuntament de Masquefa ha nomenat a la senyora Tyfanni Avilés Andrade com a funcionària interina administrativa per un període de tres mesos, des de l’1 de novembre de 2020 i fins al 31 de gener de 2021. La senyora Tyfanni Avilés Andrade realitzarà tasques de suport administratives a l’àrea de Recursos Humans