La senyora Esther Peris Navarro ocupa el seu lloc de treball des de l’1 de gener de 2023.

L’Ajuntament de Masquefa ha incorporat una nova funcionaria de carrera de categoria administrativa.

La senyora Esther Peris Navarro ocupa el seu lloc de treball des de l’1 de gener de 2023.