La senyora Esther Peris Navarro ocupa el seu lloc de treball des de l’1 d’octubre.

L’Ajuntament de Masquefa ha incorporat una nova funcionaria interina en pràctiques, categoria administrativa.

La senyora Esther Peris Navarro ocupa el seu lloc de treball des de l’1 d’octubre i fins al 31 de desembre de 2022.