Per tal de millorar la convivència al nostre municipi, l’Ajuntament engega una campanya sota l’eslògan “Viure, reviure i conviure”. La primera acció d’aquesta campanya se centrarà en una crida a la responsabilitat compartida pel benestar animal i la cura del nostre entorn. I es podran recollir, a l’Ajuntament, ampolles per dissoldre l’orina dels gossos, els dies 13, 15 i 20 de febrer de 17 a 19 hores, el dia 14 de febrer de 12 a 14, i el 21 de febrer de 10 a 12. A més, a partir del 26 de febrer es podran aconseguir a la Comissaria de la Policia Local, de 9 a 14 hores. 

A Masquefa, hi conviuen unes 10.000 persones i hi ha prop de 1.500 animals domèstics censats, el 94% dels quals són gossos. Per tal que la convivència entre tots sigui favorable, les regidories de Civisme i Benestar Animal, sota leslògan Viure, reviure i conviure’, han posat en marxa una campanya per promoure pràctiques responsables en la cura dels animals de companyia.

En el marc de la campanya, les persones propietàries d’un gos censat al municipi ja poden disposar gratuïtament d’una ampolla per dissoldre l’orina dels gossos de les façanes i de la via pública. Es pot recollir a l’Ajuntament (carrer Major, 93), 13, 15 i 20 de febrer de 17 a 19 hores, el dia 14 de febrer de 12 a 14, i el 21 de febrer de 10 a 12. A més, a partir del 26 de febrer es podran aconseguir a la Comissaria de la Policia Local, de 9 a 14 hores. 

“Aquesta mesura té com a objectiu mantenir els espais nets, respectar els veïns i preservar la higiene pública. És una petita acció amb un impacte positiu i significatiu per a la convivència”, destaca, respecte de la mesura, el regidor de Civisme, Sergi Fabregat. En aquest mateix sentit, el consistori també recorda la necessitat de recollir les femtes dels animals tant a la via pública com en camins. No recollir-les és motiu de sanció econòmica, amb multes de 120 a 400 euros. El cost de la sanció més baixa, 120 euros, equival a 2.400 bosses, necessàries per recollir les femtes duna mascota durant dos anys i mig. A més, aquestes pràctiques no només tenen un cost per les butxaques individuals: els serveis per netejar femtes de gos abandonades als parcs i carrers suposa una despesa extra del pressupost municipal.

És obligatori censar els animals de companyia

Censar un animal de companyia —gats, gossos, fures i altres animals en captivitat— és molt més que un tràmit obligatori: és un pas per facilitar que ladministració conegui quants animals hi ha i pugui desenvolupar polítiques i accions al respecte, com campanyes de desparasitació. A més, el registre municipal permet una millor identificació i seguiment dels animals de la comunitat, especialment útil en casos danimals perduts o situacions demergència, ja que facilita la ràpida localització i contacte amb els propietaris. Es pot censar lanimal de companyia, gratuïtament, a la Comissaria de la Policia Local portant la llibreta de lanimal on consti que té posat el xip.

Masquefa posa en valor el benestar animal i la nova campanya encoratja pràctiques com la vacunació i la desparasitació regular, que no només beneficien la salut de lanimal, sinó també la de tota la comunitat. En el mateix sentit, també recorda que cal que els gossos visquin en un entorn net i estiguin ben alimentats i tractats. Una de les pràctiques més importants a lhora de cuidar un gos és el passeig. Els gossos han danar lligats pel carrer, sota sanció econòmica, poden estar deslligats, fer exercici i relacionar-se amb altres gossos als espais de joc.  A Masquefa hi ha dos espais d’’agility’, un al carrer Granollers i l’altre a El Maset. En aquests espais també és obligatori recollir les deposicions i dissoldre l’orina.

Legislació vigent per la protecció dels animals

L’Ajuntament de Masquefa destaca la importància de respectar i complir amb la legislació vigent en matèria de protecció dels animals. El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals aplicable a l’àmbit de Catalunya, que recull en un text únic dues lleis pioneres en l’establiment d’un marc normatiu en matèria de protecció dels animals, norma plenament vigent i d’aplicació.

Es complementa amb:

-La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

-El Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

-El Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia, entre d’altres.

Per la seva banda la recent aprovada Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, que ha entrat en vigor el passat 29 de setembre de 2023, reforça el paper dels Ajuntaments en l’aplicació i desplegament de la nova norma. 

La llei també recorda la importància de censar els animals, així com de comunicar el canvi de residència o la mort de l’animal al cens. I destaca que els gossos, gats i fures que passegen per la via pública han de portar una placa identificadora al collar on consti el nom de l’animal i les dades del seu propietari.