L’Ajuntament està instal·lant nous pipicans en les zones del municipi on s’havien detectat més deposicions d’animals domèstics sense recollir. Es tracta de recintes delimitats i senyalitzats que disposen d’arena perquè els gossos puguin fer-hi les seves necessitats.

De moment ja s’han fet tres nous pipicans: a l’esplanada de l’aparcament de l’avinguda Catalunya -al costat del CTC-, a l’avinguda de La Línia -pujant a la rotonda de Can Valls-, i al carrer Virolai -davant les instal·lacions de la petanca-. Properament se n’habilitarà un quart a la plaça dels Jocs. Aquestes instal·lacions se sumen als tres pipicans que ja hi havia a l’aparcament de l’avinguda Maresme, al Turó del Met i a la plaça de l’Estany.

Campanya de sensibilització
Paral·lelament el Consistori promourà una nova campanya per informar i sensibilitzar els propietaris d’animals domèstics de l’obligació de recollir els excrements de la via pública, així com també de tots els altres deures que comporta la tinença d’una mascota, com ara registrar-la al cens municipal, passejar el gos lligat o tenir els animals en les degudes condicions sanitàries i d’higiene. La Policia Local intensificarà la vigilància i multarà els propietaris de gossos que tinguin actituds incíviques de forma reiterada.

L’Ajuntament també modificarà el reglament municipal sobre la tinença d’animals domèstics i endurirà les sancions per als propietaris que les incompleixin. Actualment les sancions van dels 60 als 1.000 euros en funció del tipus i la gravetat de la infracció. No recollir els excrements dels animals de la via pública o de qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans està castigat amb sancions d’entre 101 i 300 euros, que ara s’incrementaran.

Amb l’enduriment de la normativa es vol garantir que els propietaris vetllin perquè els seus animals domèstics no embrutin la via pública ni tampoc tinguin comportaments molestos per a la resta de vilatans, afavorint la convivència i aconseguint una vila neta, agradable i acollidora.