Masquefa disposa d’un servei gratuït de recollida porta a porta de materials voluminosos. Per fer-ne ús només cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 708 60 96.

Amb l’objectiu de conscienciar la població de les conseqüències negatives directes a nivell econòmic, medi ambiental i de seguretat que provoquen als veïns de Masquefa i amb el ferm propòsit d’erradicar aquestes pràctiques negligents que danyen la imatge de la vila i el benestar col·lectiu, l’Ajuntament ha obert recentment  un expedient sancionador al responsable d’un abocament il·legal de deixalles al carrer Pujades.

Enrique Gómez, regidor de Medi Ambient, explica que “tothom és conscient de les conseqüències sobre els demès que es deriven dels actes incívics, com ara incomoditat, molèsties, manca de confort, etc. No obstant, poques vegades es té en compte que el vandalisme també té una dimensió econòmica, ja que l’abocament improcedent de deixalles comporta sempre l’assumpció de costos per part de l’Ajuntament, és a dir, l’assumpció de costos per part de tota la població”.

En aquesta línia, l’equip de govern fa una crida a la col·laboració i implicació veïnal i ha iniciat una campanya per tal d’identificar els responsables d’aquests abocaments i sancionar econòmicament els infractors amb multes.

Masquefa disposa d’un servei gratuït de recollida porta a porta de materials voluminosos. Per fer-ne ús només cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 708 60 96.