El servei està destinat a cobrir la necessitat residencial temporal d’emergència per motius de situació d’exclusió social, urgència social o risc de pèrdua de l’habitatge.

La crisi econòmica i social generada per la Covid-19, sumat a la precària situació derivada de crisis anteriors, ha significat un empitjorament de la situació residencial de persones i unitats de convivència, provocant un major nombre de situacions d’emergència i pèrdua de l’habitatge, tal i com constaten les dades dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Davant d’aquesta situació el consistori ha activat un servei d’allotjament temporal d’emergència que té com a objectiu donar resposta a les necessitats de persones o unitats de convivència residents al municipi i que presenten necessitats d’allotjament puntual per motius econòmics d’urgència social o bé per altres situacions especials i d’emergència derivades de la pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge.

El servei posa a disposició dos habitatges que estan pensats com a darrer recurs per a persones i unitats familiars que no disposen de recursos econòmics o d’una xarxa familiar o social per resoldre la situació. Els veïns beneficiaris hauran de portar un mínim de dos anys empadronats a Masquefa i hauran de subscriure un pla d’intervenció per tal de facilitar l’accés a un habitatge digne, adequat i estable en el mercat lliure. La durada màxima del servei serà de sis mesos i les persones o unitats familiars hauran d’abonar el preu bonificat establert a l’ordenança fiscal.

Daniel Gutiérrez, regidor de Polítiques d’Habitatge remarca que “l’habitatge és un bé de primera necessitat i les polítiques d’habitatge són una prioritat pel govern de Masquefa. Amb la posada en marxa d’aquest servei s’actua per donar resposta a les situacions difícils de persones i famílies del municipi”.

El regidor també ha volgut posar de rellevància el treball en equip entre regidories, tècnics i tots els grups polítics que conformen el consistori per tal d’activar el servei en un temps rècord i en benefici de la població: “un exemple de treball que ha comptat amb la participació de tots els agents implicats amb un molt bon resultat pels veïns de Masquefa. Agraeixo la predisposició de tothom per fer realitat el servei”.