L’Ajuntament de Masquefa i el departament de Justícia de la Generalitat han signat un conveni per posar en marxa un Servei d’Informació Mediadora al municipi.

 Des d’aquest servei s’informa als vilatans i vilatanes dels avantatges de la mediació com a eina de resolució dels conflictes, se’ls ajuda a emplenar els formularis i es deriven els casos al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Aquest centre designa un mediador format específicament en la resolució de conflictes de manera pacífica.

Conflictes familiars i comunitaris

 Aquest servei actua en la resolució de conflictes relacionats amb l’àmbit familiar, com ara separacions o el règim de visites als fills/es, i l’àmbit comunitari, com per exemple problemes de convivència entre veïns.

Atenció als usuaris i usuàries
El nou Servei d’Informació Mediadora està ubicat a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament, a les antigues dependències de Masquef@ula (al Recinte Rogelio Rojo, C/ Sta Clara, s/n).

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia, i els dilluns de 5 a 7 de la tarda. També es pot trucar al 93 772 78 36.

Els vilatans i vilatanes que vulguin informació han d’adreçar-se a l’Àrea de Serveis Personals, on se’ls donarà hora per ser atesos per la treballadora social o també poden escriure al correu electrònic giltir@diba.cat.

Aquesta professional atén els sol•licitants i es posa en contacte amb l’altra part. També valora si el servei ha de ser gratuït i tramet la sol•licitud a la Generalitat, que designa el mediador/a. El servei es pot dur a terme si les dues parts hi estan d’acord.

D’altra banda, si la treballadora social detecta una demanda informa al vilatà o vilatana del servei i s’inicia el mateix protocol d’actuació.
 

Més àmbits d’actuació
Amb la nova Llei de mediació aprovada el juliol pel Parlament de Catalunya s’amplien els àmbits d’actuació de la mediació com a instrument de resolució de conflictes. S’incorporen els següents supòsits d’actuació:

. Els conflictes relacionals sorgits dins l’àmbit de les associacions i fundacions
. Els conflictes entre veïns d’una mateixa comunitat de propietaris o veïns d’una urbanització
. Les diferències greus en l’àmbit de la convivència ciutadana o social, per evitar litigis davant dels jutjats
. Els conflictes derivats d’una diferent interpretació de la realitat deguda a la coexistència de les diverses cultures presents a Catalunya
. Els conflictes intergeneracionals relatius a la comunicació i a la relació entre progenitors i descendents, avis i néts i altres persones properes a l’àmbit familiar
. Les situacions de conflicte que puguin sorgir entre la persona adoptada i la seva família biològica o entre els pares biològics i adoptants, com a conseqüència d’haver exercitat el dret a conèixer les dades biològiques
. Els conflictes familiars entre persones de diferent nacionalitat o de la mateixa, però diferent a l’espanyola, i residents a l’estat.
. Les qüestions derivades de la successió d’una persona, incloent-hi els conflictes entre els possibles hereus/ves.
. Els aspectes estrictament convivencials ens els acolliments de les persones grans i les possibles controvèrsies que pugui generar l’elecció del seu tutor o els règim de visites de persones incapacitades i les qüestions econòmiques derivades de la tutela.
. Els conflictes de resolució entre persones en el si de l’empresa familiar

Descarregar els òrgans judicials
Aquesta nova llei “neix amb la voluntat d’evitar la judicialització de determinats conflictes entre privats i descongestionar els òrgans judicial a Catalunya”, segons que va explicar la consellera Tura durant la signatura del conveni, dimecres, a l’Ajuntament de Masquefa.

Tura també va recordar que la mediació és un instrument de resolució de conflictes de l’àmbit del dret civil i el dret privat, i que “no pot intervenir en l’àmbit penal, ja que en aquests casos els responsables han de respondre davant dels tribunals de justícia”.

A més, va congratular-se que l’Ajuntament de Masquefa hagi “apostat per la mediació com a instrument de resolució pacífica de conflictes”, i va afirmar que la mediació “fa prevaldre la paraula per davant d’altres sistemes”.

Per la seva banda, l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, va recordar que el municipi ja té experiència en l’àmbit de la mediació, i va agrair la col•laboració del Govern català per poder posar en marxa aquest nou Servei d’Informació Mediadora.

Un70% de casos resolts amb èxit
A Catalunya el percentatge d’èxit en les mediacions sol•licitades directament per les parts és del 70%. En els darrers anys tant les sol•licituds de mediació com les mediacions finalitzades han experimentat un augment progressiu.

Des que va entrar en funcionament el Centre de Mediació Familiar de Catalunya, a mitjan 2002, i fins al mes de setembre d’aquest any, s’han presentat un total de 4.716 casos per resoldre conflictes a través de la mediació. L’any 2008 es van tramitar un total de 2.107 expedients de mediació, i aquest any, entre l’1 de gener i el 30 de setembre, s’han obert 1.513 expedients de mediació, dels quals han resultat 1.112 sol·licituds.