Entre les principals novetats del nou cicle hi ha la integració definitiva de l’Escola Masquefa II a l’Escola El Turó, l’obertura d’un total de set aules a l’EBM La Baldufa, i l’entrada en funcionament del nou Pla d’Acció Tutorial per a millorar l’acompanyament i el seguiment dels alumnes de l’Institut.

Ahir dijous 7 de setembre al migdia, l’Ajuntament de Masquefa va dur a terme la presentació oficial del curs escolar 2017/2018 davant la comunitat educativa del municipi. L’acte va servir per donar la benvinguda als mestres i professors dels diferents centres educatius de la vila i per exposar les principals novetats que presenta el nou curs, així com els diferents serveis educatius i de reforç que es prestaran. La presentació va anar a càrrec de l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, i també hi van intervenir la coordinadora de Serveis d’Intervenció Socioeducativa d’ACTUA, Mar Cuesta; la tècnica de Joventut de l’Ajuntament, Núria Pérez; i la tècnica d’Educació del consistori, Carme Alías.

Enguany, el curs 2017/2018 es posa en marxa a Masquefa amb un total de cinc centres educatius: l’EBM La Baldufa, les escoles Vinyes Verdes, Font del Roure i El Turó, i l’Institut de Masquefa. Enguany, a més, pendents de les xifres definitives, la previsió és que augmenti sensiblement respecte el curs 2016/2017 el nombre de matrícules realitzades als diferents centres.

Novetats del curs 2017/2018

El nou curs escolar a Masquefa presenta tres destacades novetats. La primera d’elles implica l’Escola Masquefa II, que enguany fa la integració completa a l’Escola El Turó

D’altra banda, respecte l’educació entre els 0 i els 3 anys, l’Escola Bressol Municipal (EBM) La Baldufa obre les portes amb un total de set aules. Mentrestant, a partir del mes d’octubre es reactivaran, novament, els Espais Familiars.

Finalment, l’Institut de Masquefa posa en marxa aquest cicle el nou Pla d’Acció Tutorial, que permetrà millorar l’acompanyament i el seguiment de l’alumnat. Així, entre les accions previstes, hi ha el programa ‘Managers’, consistent en què un alumne de 4t d’ESO acompanyi un o dos alumnes de primer al llarg del primer curs al centre.

Serveis i programes educatius

Amb l’objectiu de garantir a les famílies el dret bàsic a una educació digna, igualitària i inclusiva i amb el ferm propòsit de dotar els infants i joves del municipi d’eines de primer nivell que fomentin el seu creixement personal i formatiu, l’Ajuntament de Masquefa impulsa i consolida enguany diferents projectes i serveis educatius dirigits al conjunt dels alumnes i les seves famílies:

. Espai Socioeducatiu: el projecte es va iniciar el passat curs 2016/2017 amb l’objectiu de donar suport i acompanyar a infants i adolescents, entre 6 i 15 anys, fora de l’horari escolar. Enguany, el consistori aposta de nou per aquest servei amb el propòsit de consolidar-lo i fer-lo créixer tot millorant la coordinació amb els diferents centres educatius i implicant als agents socials locals.

. Servei d’Atenció a Joves i Famílies: l’Ajuntament, juntament amb Dones amb Empenta (DAE), va posar en marxa l’octubre del 2016 aquesta nova prestació a través de la qual els i les joves a partir de 12 anys de Masquefa i les seves famílies poden rebre acompanyament educatiu i atenció psicològica a través d’una metodologia individual i grupal. La voluntat del consistori és potenciar enguany aquest servei que facilita als adolescents un espai d’escolta, de reflexió i d’orientació i, alhora, apodera la família a través d’eines que milloren l’assertivitat i la comunicació amb els seus fills, contribuint a que aquesta etapa es visqui de manera positiva.

. Escola Nova 21: amb l’adhesió de l’Escola Font del Roure a aquest programa de renovació pedagògica, Masquefa vol reforçar enguany la seva participació en els diferents espais de formació i assessorament que promou la Diputació de Barcelona i seguir dinamitzant la Xarxa de centres de l’Anoia Est.

. Xarxa d’Infància i Adolescència: l’Ajuntament continua liderant, conjuntament amb centres educatius i altres agents socials, aquesta xarxa que treballa de forma multidisciplinar i coordinada, per abordar situacions que afecten a infants i a adolescents del municipi. D’aquest treball en xarxa han sorgit programes de suport a l’estudi com l’Espai d’Estudi, que es realitza a l’Institut; l’Espai Socioeducatiu “La Fàbrica”; i el Servei d’Atenció a Joves i Famílies. L’Ajuntament organitza conjuntament amb les direccions de les escoles i l’Institut, formacions per a mestres i professors. En aquest sentit, enguany la proposta formativa tindrà com a temàtica l’assetjament o bulling, i ha estat programada conjuntament amb el Departament d’Ensenyament.