El document recull les 113 línies de treball més rellevants que configuren l’acció del govern municipal per al mandat 2015-2019. Un 76,11% dels projectes i objectius fixats ja s’han acomplert; mentre que un 18,58% s’estan duent a terme. Consulta el PAM de Masquefa 2015-2019.

L’Ajuntament ha presentat aquest mes de gener l’estat d’execució del Pla d’Acció Municipal (PAM), el document que planifica l’activitat del govern de Masquefa per al mandat 2015-2019. Al PAM s’hi defineixen els objectius i les polítiques d’actuació del govern municipal, amb l’objectiu d’assolir una millora del benestar i la qualitat de vida dels masquefins, així com situar el poble en un escenari de desenvolupament i creixement econòmic, social i cultural per als propers anys.

El document -que es pot consultar al web de l’Ajuntament a través del següent enllaç i que dóna compliment a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya- conté 10 eixos d’actuació: qualitat de vida i benestar; inclusió social; oportunitats laborals, formació empresarial i emprenedoria; educació, valors i solidaritat; cultura i patrimoni; salut i esport; sostenibilitat i medi ambient; territori i mobilitat; entitats i associacions; i participació i transparència. I d’aquesta desena d’eixos, se’n deriven un total de 113 accions a realitzar acompanyades del seu estat actual d’execució (“Començat”, “Finalitzat” o “Per començar).

En aquest sentit, un 76,11% (86 accions) dels projectes i objectius fixats ja s’han acomplert; mentre que un 18,58% (21 accions) s’estan duent a terme. Finalment, queden encara per iniciar fins a sis actuacions (5,31%).

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, assegura que “el PAM és un document viu, obert i flexible que continuarà obert fins a finals del mandat amb l’objectiu que la ciutadania i les entitats coneguin de primera mà en quins àmbits i quines actuacions específiques s’estan duent a terme diàriament des de l’Ajuntament per millorar la seva qualitat de vida”. Així, Boquete, emmarca aquest document en la “ferma voluntat de l’equip de govern d’aprofundir en la millora de la nostra gestió, augmentar la transparència en l’acció municipal i acostar el dia a dia de l’Ajuntament als veïns”.